Läromedel i kemi för högstadiet

Kemi för högstadiet åk 7-9

Digilär Kemi för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kemi i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Med ett elevnära tilltal guidas eleven genom kemins grunder, med utgångspunkt i den egna vardagen. I våra arbetsområden finns allt eleven behöver: bildberättelser, texter, instuderingsfrågor med facit, uppgifter, självrättande övningar och laborationer.

Pris: 79 kr/elev och läsår*

Film, lättläst och inläst i alla kapitel

Under 2017-2018 har vi uppdaterat våra tre NO-läromedel, med stöd av Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Vi kallade projektet ”Lyssna, läs och lär i NO”. Det innebär att det nu finns en introduktionsfilm per kapitel, våra texter har fått två nivåer: Standard och Lättläst, och dessutom är all text inläst av röstskådespelare för den som vill lära sig genom att lyssna.

Några höjdpunkter i Digilär Kemi

  • Eleven guidas genom naturvetenskapens grunder med hjälp av ett elevnära tilltal och med utgångspunkt i den egna vardagen.
  • Professionella röstskådespelare har läst in alla texter och bildberättelser i läromedlet.
  • Frågor och självrättande övningar kopplat till kapitlen ger eleven möjlighet att öva sina kunskaper utan att lärarens rättningshög växer.
  • Laborationsuppgifter, experiment, arbetsuppgifter och diskussionsfrågor ger eleven möjlighet att visa sina kunskaper och läraren underlag för bedömning utifrån kunskapskraven.
  • Laborationsredogörelsen skriver eleven direkt på Digilär och skickar till läraren som kan kommentera.
  • Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texterna.
  • Klickbara fördjupningar direkt i texterna ger elever som vill möjlighet att lära sig ännu mer om kemi.
  • Kemibiblioteket ingår, med en omfattande samling av laborationer, länkar och bredvidläsningstexter.
  • Stora möjligheter att anpassa läromedlet till dina elevers behov.
  • Lägg till dina egna uppgifter och bifoga eget material.

Författare

Elisabeth Forell

Titel: Digilär Kemi för årskurs 7-9
Artikelnummer (ISBN): 9789198303247
Första utgåva: 2015-08-10 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information