Läromedel i kemi för högstadiet

Kemi för högstadiet åk 7-9

Digilär Kemi för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kemi i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Med ett elevnära tilltal guidas eleven genom kemins grunder, med utgångspunkt i den egna vardagen. I våra arbetsområden finns allt eleven behöver: bildberättelser, texter, instuderingsfrågor med facit, uppgifter, självrättande övningar och laborationer.

Pris: 79 kr/elev och läsår*

Goda nyheter för alla NO-lärare

Under 2017-2018 kommer vi att uppdatera våra tre NO-läromedel, med stöd av Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Vi kallar projektet ”Lyssna, läs och lär i NO”. Det innebär bl.a. att vi ska lägga in massor med filmer, våra texter ska få två nivåer: Standard och Lättläst, och dessutom ska allt läsas in av röstskådespelare. Vi kompletterar våra läromedel med detta nya material löpande under hösten 2017 och våren 2018. Allt material står klart i augusti 2018.

Några höjdpunkter i Digilär Kemi

  • Eleven guidas genom naturvetenskapens grunder med hjälp av ett elevnära tilltal och med utgångspunkt i den egna vardagen.
  • Professionella röstskådespelare har läst in alla texter och bildberättelser i läromedlet.
  • Frågor och självrättande övningar kopplat till kapitlen ger eleven möjlighet att öva sina kunskaper utan att lärarens rättningshög växer.
  • Laborationsuppgifter, experiment, arbetsuppgifter och diskussionsfrågor ger eleven möjlighet att visa sina kunskaper och läraren underlag för bedömning utifrån kunskapskraven.
  • Laborationsredogörelsen skriver eleven direkt på Digilär och skickar till läraren som kan kommentera.
  • Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texterna.
  • Klickbara fördjupningar direkt i texterna ger elever som vill möjlighet att lära sig ännu mer om kemi.
  • Kemibiblioteket ingår, med en omfattande samling av laborationer, länkar och bredvidläsningstexter.
  • Stora möjligheter att anpassa läromedlet till dina elevers behov.
  • Lägg till dina egna uppgifter och bifoga eget material.

Författare

Elisabeth Forell

Titel: Digilär Kemi för årskurs 7-9
Artikelnummer (ISBN): 9789198303247
Första utgåva: 2015-08-10 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information

Vi rekommenderar paketlösning

Visste du att det finns goda möjligheter till paketlösningar hos oss? Vi kan sälja både ämnes- och stadiepaket till mycket förmånliga priser. Kontakta våra säljare för mer information!

Kontakta oss för mer information

Boka en workshop

Det bästa sättet att komma igång med digitala läromedel är att få en introduktion där ni tillsammans med en redaktör eller försäljare från
Digilär lär känna vårt koncept. Hör av er till oss för att boka en workshop!

Läs mer och boka en workshop