Läromedel i kemi för högstadiet

Kemi för högstadiet åk 7-9

79 kr per användare och år exklusive moms

Digilär Kemi för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kemi i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Med ett elevnära tilltal guidas eleven genom kemins grunder, med utgångspunkt i den egna vardagen.

I våra arbetsområden finns allt eleven behöver: bildberättelser, texter, instuderingsfrågor med facit, uppgifter, självrättande övningar och laborationer.

Prova gratis Beställ Prova kapitlet "Rörelser i materia"

Författare

Elisabeth Svensson

Kemi och biologi för åk 7-9