Ett verktyg för dig som lärare. Framtidens undervisning för eleven.

Digilär gör kompletta digitala läromedel som helt och hållet ersätter tryckta läroböcker. För gymnasiet och grundskolans senare del.