Våra läromedel

Våra smarta digitala läromedel för högstadiet årskurs 7-9 och gymnasiet är utformade för att helt och hållet ersätta tryckta läroböcker. De innehåller allt som behövs för att genomföra en kurs och underlättar vid undervisning med "en-till-en" - en dator per elev.

Prova gratis

Smarta digitala läromedel

 • Sparar din värdefulla tid
 • Täcker hela det centrala innehållet
 • Ämnespaket över kurserna
 • Fördjupning och bredvidläsning
 • Filmer, ljud och bilder
 • Textnivåer i utvalt material (Lättläst/Standard/Avancerad)
 • Inlästa texter och talsyntes
 • Ständigt uppdaterat innehåll
 • Självrättande övningar, arbetsuppgifter och reflektion
 • Formativ bedömning
 • Funktioner för lässtöd
 • Lätt att komma igång
 • Lärarhandledning ingår
 • Tillgänglig support