Läromedel i fysik för högstadiet

Fysik för högstadiet åk 7-9

Digilär Fysik för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för fysik i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, filmklipp, bilder och modeller. Frågor, självrättande övningar, uppgifter, laborationer med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Pris: 79 kr/elev och läsår*

Film, lättläst och inläst i alla kapitel

Under 2017-2018 har vi uppdaterat våra tre NO-läromedel, med stöd av Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Vi kallade projektet ”Lyssna, läs och lär i NO”. Det innebär att det nu finns en introduktionsfilm per kapitel, våra texter har fått två nivåer: Standard och Lättläst, och dessutom är all text inläst av röstskådespelare för den som vill lära sig genom att lyssna.

Några höjdpunkter i Digilär Fysik

 • Digilär Fysik har en stor samling av roliga experiment och laborationer där eleverna kan använda sig av filmer, interaktiva spel eller experimentera i verkligheten för att visa sina kunskaper för läraren.
 • Laborationsredogörelsen skriver eleven direkt på Digilär och skickar till läraren som kan kommentera.
 • Intresseväckande och spännande teman. Arbetsområdet Klimat och väder är ett exempel på ett arbetsområde utöver det vanliga. I området fördjupar eleven sig om väder, klimat och miljöfrågorna.
 • I kapitlen finns filmklipp av hög kvalitet som kompletterar texterna.
 • Professionella röstskådespelare har läst in alla texter och bildberättelser i läromedlet.
 • Alla kapitel finns i två nivåer: Standard och Lättläst.
 • Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texterna.
 • Klickbara fördjupningar i texterna ger elever som vill möjlighet att lära sig ännu mer om fysik.
 • Fylliga lärarhandledningar till varje arbetsområde med filmklipp som kan användas i undervisningen, viktiga begrepp, och tips till läraren med länkar till läromedlens experiment och laborationer.
 • Fysikbiblioteket ingår, där finns samlingar av experiment och laborationer, en omfattande bildbank samt länkskafferi.
 • Stora möjligheter att anpassa läromedlet till dina elevers behov.
 • Lägg till dina egna uppgifter och bifoga eget material.

Läromedlet är recenserat av SPSM

Författare

Karin Sterner

Titel: Digilär Fysik för årskurs 7-9
Artikelnummer (ISBN): 9789198303261
Första utgåva: 2016-08-10 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information