Läromedel i fysik för högstadiet

Fysik för högstadiet åk 7-9

79 kr per användare och år exklusive moms

Digilär Fysik för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för fysik i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, filmklipp, bilder och modeller. Frågor, självrättande övningar, uppgifter, laborationer med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Prova gratis Beställ Prova kapitlet "Väder"

Detta läromedel är under utveckling och i augusti 2016 är cirka halva läromedlet klart. Under höstterminen 2016 kommer vi successivt att publicera resterande delar och hela läromedlet kommer att vara klart i januari 2017.

Författare

Karin Sterner

Fysik för åk 7-9