Läromedel i biologi för högstadiet

Biologi för högstadiet åk 7-9

Digilär Biologi för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för biologi i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bildberättelser, bilder och modeller. Frågor, självrättande övningar, uppgifter, laborationer med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Pris: 79 kr/elev och läsår*

Goda nyheter för alla NO-lärare

Under 2017-2018 kommer vi att uppdatera våra tre NO-läromedel, med stöd av Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Vi kallar projektet ”Lyssna, läs och lär i NO”. Det innebär bl.a. att vi ska lägga in massor med filmer, våra texter ska få två nivåer: Standard och Lättläst, och dessutom ska allt läsas in av röstskådespelare. Vi kompletterar våra läromedel med detta nya material löpande under hösten 2017 och våren 2018. Allt material står klart i augusti 2018.

Några höjdpunkter i Digilär Biologi

 • Eleven guidas genom naturvetenskapens grunder med hjälp av ett elevnära tilltal och med utgångspunkt i den egna vardagen.
 • I kapitlen finns filmklipp av hög kvalitet som kompletterar texterna.
 • Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texterna.
 • Klickbara fördjupningar direkt i texterna ger elever som vill möjlighet att lära sig ännu mer om biologi.
 • Frågor och självrättande övningar kopplat till kapitlen ger eleven möjlighet att öva sina kunskaper utan att lärarens rättningshög växer.
 • Laborationer, arbetsuppgifter och diskussionsfrågor ger eleven möjlighet att visa sina kunskaper och läraren underlag för bedömning utifrån kunskapskraven.
 • Laborationsredogörelsen skriver eleven direkt på Digilär och skickar till läraren som kan kommentera.
 • Professionella röstskådespelare har läst in alla texter och bildberättelser i läromedlet.
 • Biologibiblioteket ingår, med en omfattande samling av laborationer, länkar, bilder och bredvidläsningstexter.
 • Fylliga lärarhandledningar till läromedlet samt till läromedlets alla arbetsområden.
 • Stora möjligheter att anpassa läromedlet till dina elevers behov.
 • Lägg till dina egna uppgifter och bifoga eget material.

Läromedlet är recenserat av SPSM

Författare

Elisabeth Forell

Titel: Digilär Biologi för årskurs 7-9
Artikelnummer (ISBN): 9789198303278
Första utgåva: 2016-08-10 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information

Vi rekommenderar paketlösning

Visste du att det finns goda möjligheter till paketlösningar hos oss? Vi kan sälja både ämnes- och stadiepaket till mycket förmånliga priser. Kontakta våra säljare för mer information!

Kontakta oss för mer information

Boka en workshop

Det bästa sättet att komma igång med digitala läromedel är att få en introduktion där ni tillsammans med en redaktör eller försäljare från
Digilär lär känna vårt koncept. Hör av er till oss för att boka en workshop!

Läs mer och boka en workshop