Läromedel i biologi för högstadiet

Biologi för högstadiet åk 7-9

79 kr per användare och år exklusive moms

Digilär Biologi för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för biologi i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bildberättelser, bilder och modeller. Frågor, självrättande övningar, uppgifter, laborationer med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Prova gratis Beställ

Författare

Elisabeth Svensson

Kemi och biologi för åk 7-9