Läromedel i engelska för gymnasiet

Engelska för gymnasiet

99 kr per användare och år exklusive moms

Digilär Engelska för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kurserna Engelska 5 och 6, enligt Gy 11. Läromedlet innehåller ett stort material med texter, bilder och teman. Frågor, självrättande övningar, uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Prova gratis Beställ Prova kapitlet "Online sources"

Lanseringen av läromedlet Engelska 7 är uppskjuten tills vidare på grund av sjukdom.

Författare

Agnes Wootton

Engelska för gymnasiet