Heltäckande läromedel

Digilärs digitala läromedel för gymnasiet finns i totalt 17 ämnen, uppdelat på 35 olika kursläromedel. Innehållet är varierande och innehåller bland annat text, film och bild. Lässtödsfunktioner som till exempel möjligheten att lyssna på texten, klickbara ordförklaringar, läslinjal och dyslexianpassat typsnitt finns i varje läromedel så att du som lärare kan känna dig trygg i att varje elev får den individuella anpassning som hen behöver. Får man möjlighet att lära sig på sitt sätt ökar motivationen och eleverna blir mer engagerade i klassrummet.

Samtliga läromedel täcker det centrala innehållet i respektive kurs enligt Gy11.

Biologi
Bi
Fysik
Fy
Kemi
Ke
Sociologi
Soi
Spanska
Sp
Svenska
Sv
Tyska
Ty