Läromedel för gymnasiet

Våra smarta digitala läromedel för gymnasiet är utformade för att helt och hållet ersätta den tryckta läroboken. De innehåller allt som behövs för att genomföra en kurs och underlättar vid undervisning med "en-till-en" - en dator per elev.

Prova gratis Guide till Digilär

Känn på vårt innehåll direkt på produktsidorna

På de flesta av våra läromedels produktsidor kan du hitta ett eller flera testkapitel med utdrag ur innehållet. Dessa har en begränsad funktionalitet och inga länkar fungerar.

Vill du testa oss fullt ut?

Du som vill köra ett fullskaligt test med all funktionalitet, kanske på en hel klass, är välkommen att kontakta kundtjänst.