Historien om Digilär

I begynnelsen fanns bara historia ...

Historien om Digilär börjar med just ämnet historia. Det var tidigt 2000-tal i småländska Värnamo och en av Digilärs grundare, historieläraren Stellan Wigh, funderade över hur skolundervisningen i historia skulle kunna bli mer digital.

Historiebiblioteket hist.se

Resultatet blev det första Historiebiblioteket (hist.se) – en webbplats där abonnerande skolor kunde ta del av ett bredvidläsningsmaterial med historiska bilder, kartor, fördjupningstexter och mycket mer. När Stellan Wighs ursprungliga utvecklingspartner flyttade från orten fick han istället kontakt med Digilärs andra grundare, Mikael Wahss, vid tillfället pedagogiskt it-ansvarig på en gymnasieskola.

Samarbetet mellan de båda grundarna fungerade bra och genom Stellans ledning och ivriga säljarbete växte Historiebiblioteket för varje år. När det var som störst fanns det tillgängligt på ungefär hälften av landets gymnasieskolor och en tredjedel av högstadieskolorna.

På väg mot ett digitalt läromedel

En sommardag 2009 kom de båda grundarna överens om ett närmare samarbete med målet att ersätta den tryckta läroboken med ett modernt, heldigitalt läromedel. Ett samarbetsavtal tecknades mellan deras respektive företag och ett intensivt utvecklingsarbete startade. Under hösten anställdes den första utvecklaren.

Den första augusti 2011 lanserades så Sveriges första heldigitala läromedel – På väg. Ett läromedel i Historia 1, 100 poäng, för gymnasiet. Produkten var på många sätt revolutionerande med inbyggda fördjupningar, bildserier och möjlighet för läraren att anpassa läromedlet och kommunicera med eleverna. Redan första läsåret fanns 6 000 användare.

Hist blir Digilär

Det var nu bevisat att konceptet fungerar och samarbetsavtalet mellan grundarnas företag ersattes med det gemensamma bolaget Digilär AB. Den första säljaren anställdes och en ny produktionsplan togs fram med målet att tillämpa det framgångsrika konceptet på fler ämnen. Digilär blev genom kontakter en del av Science Parks inkubatorsprogram och började genom detta söka riskkapital för den planerade expansionen. Ett år senare fanns  inte bara riskkapital – genom investmentbolaget Parcon – utan även ett större bidrag från statliga PTS för att göra läromedlen mer tillgängliga. Ett ambitiöst utvecklings- och produktionsarbete sattes nu igång vilket resulterade i flertalet nya produkter och ny funktionalitet. Fyra år efter att Digilär AB bildades fick företaget nya delägare i välrenommerade Spiltan Invest, som satsade ytterligare i bolagets utveckling.

Natur & Kultur förvärvar Digilär

Sensommaren 2017 blev Digilär AB förvärvat av förlaget Natur & Kultur. Digilär står nu väl rustat att möta användarnas förväntningar och nya konkurrenter i den digitala skolrevolutionen som vi länge förutsett men som nu äntligen är på gång på riktigt. Med ett stort utbud och över 75 000 aktiva användare som tillsammans ersatt hundratusentals tryckta läroböcker med digitala läromedel från Digilär och Natur & Kultur är vi ledande på den svenska marknaden för helt digitala läromedel.