Alla Digilärs läromedel publiceras i vår unika digitala plattform som är utrustad med ett stort antal prisbelönta funktioner för att stötta elevers lärande. Här kan du läsa om vår digitala pedagogik och de funktioner som du och dina elever alltid får tillgång till när ni använder ett läromedel från Digilär.

Lässtöd & anpassning

anpassa

Till varje text i Digilärs läromedel finns en mängd funktioner särskilt utvecklade för att stötta elevens läsning och fokus. De är utvecklade tillsammans med forskare och specialpedagoger och med hjälp av dem kan eleven anpassa inlärningen utifrån sina behov.

Talsyntes

Välj talsyntes om eleven behöver lyssna på texten och få varje ord markerat under uppläsningen. Eleven kan välja mellan flera högkvalitativa röster.

Inläst tal

Flera av våra läromedel har också inläst tal av röstskådespelare, t.ex. i moderna språk och engelska.

Läsläget fokus

Välj läsläget fokus om eleven behöver fokusera lite extra och inte vill bli störd av många menyer och knappar i gränssnittet.

Läslinjal

Med hjälp av läslinjalen kan eleven fokusera på en rad eller ett stycke i taget. Ett bra verktyg för den som har stora lässvårigheter.

Bläddra eller scrolla

Välj bläddra i stället för scrolla om eleven tycker det är svårt att ta sig an en hel text med en gång och hellre vill bläddra och se ett avsnitt i taget.

Stäng av färg och bild

Välj att stänga av färgmarkeringar och/eller bilder för att få ännu mer fokus på texten. Bra om eleven blir störd av många olika delar som ska avkodas samtidigt.

Kontrast & bakgrund

Välj mörk textbakgrund om eleven tycker att det är lättare att läsa med ljus text och mörk bakgrund.

Storlek på text

Välj att förstora texten t.ex. om eleven läser på en liten skärm eller en skärm med låg upplösning.

Typsnitt Dyslexie

Det finns flera typsnitt att välja mellan. Välj typsnittet Dyslexie om eleven har läs- och skrivsvårigheter. Typsnittet är utvecklat särskilt för den som har dyslexi.

Översättning

Välj att översätta all text om eleven har ett annat modersmål än svenska genom att öppna Digilär i webbläsaren Google Chrome. Alla delar och sidor i Digilär är kompatibla med Google Översätt. Högerklicka och välj Översätt i webbläsaren.

Stöttning i innehållet

media

Digilärs läromedel är mycket mer än bara text, bild och uppgift. Våra författare och ämnesredaktörer arbetar ständigt med att skapa unikt innehåll* till läromedlen som hjälper eleven med förståelse och motivation.

Ordförklaringar

Gula klickbara ord­förklaringar stöttar eleven genom att förklara de svåra ord som finns – direkt där de står i texten.

Fördjupningar & länkar

Gröna klickbara fördjupningar och länktips ger extra utmaning och inspiration till eleven som vill gå vidare och lära sig mer.

Frågor & övningar

Frågor, quiz och övningar till texten ger eleven möjlighet att öva och pröva sin förståelse. Genom facit och självrättande funktionalitet kan eleven få direktfeedback som ökar motivationen utan att lärarens rättningshög växer.

Glosor & begrepp

Glosor (i språk) och begrepp är en färdig lista med viktiga glosor eller begrepp som Digilärs författare och redaktörer har valt ut till den aktuella texten. Eleven kan öva på orden med hjälp av den självrättande träningsfunktionen.

Lättläst

Lättläst textnivå gör att eleven som behöver det kan läsa en kortare text med enklare språk som endast tar upp det mest grundläggande.

Bilder & filmer

Bilder, bildspel och filmklipp visualiserar och konkretiserar innehållet i texten för eleven.

Introduktionsfilmer

Introduktionsfilmer särskilt gjorda utifrån Digilärs innehåll ger eleven en inspirerande ingång till en text och förklarar samtidigt de viktigaste begreppen som eleven behöver för att läsa och förstå.

*Observera att innehållet varierar mellan läromedlen och att alla läromedel inte inkluderar alla typer av innehåll. Vi utvecklar innehållet beroende på ämnets karaktär och behov samt utifrån de synpunkter vi löpande får i samverkan med experter inom skolutveckling och forskning och, förstås, från våra användare.

Verktyg för studieteknik

verktyg

Med hjälp av verktygen som finns direkt jämte varje text kan eleven på olika sätt själv dokumentera sina reflektioner under tiden hen lär sig. Allt sparas förstås till elevens unika licens. På detta sätt kan eleven verkligen göra läromedlet till sitt eget.

Anteckningar & klippbok

Skriv anteckningar eller spara valda meningar i klippboken i direkt anslutning till en text. Elevens anteckningar sparas kopplat till hens användarlicens och gör läromedlet till ett eget unikt material med elevens tankar och frågor integrerade i innehållet.

Ordlistor

Spara ord från texten i egna ordlistor och träna på orden med en självrättande träningsfunktion där eleven får direktfeedback utan att lärarens rättningshög växer. Eleven kan själv spara ord från texten eller från författarens lista med glosor eller begrepp. Du som lärare kan också i förväg göra en ordlista till en text och dela med dina elever.

Kommunikation & bedömning

kommunikation

Direkt på förstasidan hittar du som lärare funktioner som underlättar din kommunikation med eleverna och bedömning av deras resultat. Varje elev får sina meddelanden och kommentarer från dig direkt i sitt läromedel. Du sparar tid och förenklar för eleverna när allt finns på ett och samma ställe.

Feedback på uppgifter

Du kan ge eleven kommentarer och omdömen till alla uppgifter som eleven svarar på i Digilär. Du väljer själv hur din feedback ska se ut – t.ex. en längre formativ kommentar, ett summativt omdöme eller kanske bara en bekräftelse på att uppgiften är klar.**

Överblicka uppgifter

Du kan få en överblick över alla uppgifter per kapitel som en elev eller elevgrupp har svarat på i Digilär. På detta sätt kan du tydligt se deras progression och få ett underlag till utvecklingssamtal och bedömning.

Meddelanden

Du kan skicka meddelanden till elever eller grupper, t.ex. med information om vad de ska arbeta med under veckan eller för att initiera en gruppdiskussion.

Anpassa innehåll

Du som lärare kan anpassa innehållet och lyfta fram de delar av läromedlet som en elevgrupp ska arbeta med för att eleverna lättare ska hitta rätt i materialet.

Lärarens egna uppgifter

Vi erbjuder alltid förslag på uppgifter till varje text. Men vi vet också att många lärare har egna välgjorda uppgifter eller behöver anpassa uppgifterna utifrån elevgruppen. Du kan därför alltid infoga dina egna uppgifter i Digilärs läromedel.

Portfolio

En elev kan dela bilder, ljud, film och dokument med dig i sin portfolio. Det kan vara bra t.ex. när de ska redovisa en uppgift på annat sätt än skriftligt. På detta sätt kan alla redovisningar samlas direkt i elevens läromedel – inte bara skrivuppgifterna.

** Det är alltid du som lärare som gör en professionell bedömning kring vilken typ av uppgiftskommentar du lämnar till eleven. Det är aldrig tvingande att skriva någon del av förslagen till kommentarer i Digilärs system. De kommentarer en elev får från sin lärare sparas i läromedlet och syns endast för den enskilda eleven samt läraren eller lärarna i ämnet.