Smarta digitala läromedel

Vi på Digilär var först i Sverige med ett digitalt läromedel som helt och hållet ersätter en tryckt lärobok. Idag använder över 80 000 lärare och elever på högstadiet och gymnasiet våra innovativa digitala läromedel. Som en del av förlaget Natur & Kultur har vi höga kvalitetskrav på vårt innehåll.

Framtaget av ämnesproffs

Varje läromedel har fått en egen form utifrån ämnets unika förutsättningar. Ofta finns texter i både standard- och lättläst version. Fördjupningstexter och ordförklaringar anpassade till elevens nivå är insprängda i texten. Rikligt med bilder, bildserier, filmer, kartor, frågor och interaktiva uppgifter fångar elevernas uppmärksamhet och får dem att reflektera. Utöver innehållet i läromedlet finns även ett omfattande bibliotek med extra material och uppgifter. Allt vårt innehåll i det aktuella ämnet finns alltid tillgängligt i en och samma licens.

Smarta funktioner för både lärare och elever

Som lärare kan du följa vårt befintliga upplägg eller anpassa materialet efter dina elever. Du kan även kommentera elevernas arbeten och lägga upp dina egna uppgifter. Autorättade övningar och diagnoser kompletterar de lärargranskade inlämningsuppgifterna. Självklart fungerar Digilär perfekt på både dator, platta och mobil.

Vi finns på telefon, e-post, chatt, Twitter och Facebook

Vårt säljteam hjälper dig att komma igång och ser till att du har vad du behöver. Du har alltid en lärarhandledning att gå till och på vår hemsida hittar du svar på de vanligaste frågorna. Om det ändå kör ihop sig har du alltid nära till vår support – som får högsta betyg i våra användarundersökningar.

Utformat så att alla kan hänga med

Vår intuitiva talsyntes har flera olika röster, ofta finns dessutom inläst tal. Och självklart finns mängder med inställningar för att anpassa och underlätta läsningen efter varje individs unika behov. Läslinjal, fokusläge, avancerade textinställningar och specialtypsnitt för elever med dyslexi är ytterligare exempel på varför Digilärs koncept flera gånger uppmärksammats av statliga PTS:

”Digilär gör digitala läromedel som från grunden är inkluderande. Detta innebär att samtliga elever kan ha samma läromedel, samtidigt som det finns utformning och funktioner som underlättar för elever med inlärningssvårigheter.”

Digilär är en aktiv medlem i bransch­organisationen Swedish Edtech Industry.