Smarta digitala läromedel

Vi på Digilär var först i Sverige med ett digitalt läromedel som helt och hållet ersätter en tryckt lärobok. Idag har över 80 000 lärare och elever på högstadiet och gymnasiet ersatt hundratusentals tryckta läroböcker med smarta digitala läromedel från Digilär. Några av anledningarna:

Heltäckande och färskt material

Vårt material är framtaget av ämnesproffs utifrån den aktuella läroplanen.

Varje läromedel är stöpt i en egen form utifrån ämnets unika förutsättningar. Ofta finns texter i både standard och lättläst version. Fördjupningstexter och ordförklaringar framtagna utifrån elevens nivå är insprängda i texten. Rikligt med bilder, bildserier, filmer, kartor, frågor och interaktiva uppgifter fångar elevens uppmärksamhet och får dem att reflektera. Utöver läromedlets innehåll finns även ett omfattande bibliotek med extra material och uppgifter. Allt vårt innehåll i det aktuella ämnet finns alltid tillgängligt i en och samma licens.

Smarta funktioner

Våra smarta funktioner underlättar vardagen för både lärare och elever.

Autorättade övningar och diagnoser kompletterar de lärargranskade inlämningsuppgifterna. Följ vår befintliga struktur eller anpassa materialet efter dina elever. Kommentera elevernas arbeten och lägg upp dina egna uppgifter. Självklart fungerar Digilär perfekt på både dator, platta och mobil.

Uppskattad support

Telefon, e-post, chatt, Twitter eller Facebook? Vi finns där du trivs bäst.

Vårt säljteam hjälper dig igång och ser till att du har vad du behöver. På vår hemsida finns svar på de vanligaste frågorna och våra läromedel innehåller alltid en lärarhandledning. När det kör ihop sig kan du vara trygg i att alltid ha nära till vår trevliga support som får högsta betyg i våra användarundersökningar.

Lässtöd och individualisering

Uppläsning och lässtöd som underlättar läsningen. Så att alla kan hänga med.

Vår intuitiva talsyntes har flera olika röster. Ofta finns dessutom inläst tal. Självklart finns mängder med inställningar för att anpassa och underlätta läsningen efter varje individs unika behov. Läslinjal, fokusläge, avancerade textinställningar och specialtypsnitt för elever med dyslexi är ytterligare exempel på varför Digilärs koncept flera gånger uppmärksammats av statliga PTS:

”Digilär gör digitala läromedel som från grunden är inkluderande. Detta innebär att samtliga elever kan ha samma läromedel, samtidigt som det finns utformning och funktioner som underlättar för elever med inlärningssvårigheter.”

Digilär är en aktiv medlem i bransch­organisationen Swedish Edtech Industry.