Planera och samarbeta direkt i Digilär

students

Välkommen till en helt ny del av Digilär! Här kan du som lärare arbeta mer flexibelt med ditt läromedel och styra hur materialet ska fungera för dina elever.

bordering

Arbeta gemensamt med dina elever över flera läromedel

Bygg en helt egen lektionsplanering för din elevgrupp genom att välja ut de delar från Digilärs läromedel som eleverna ska få fram, lektion för lektion. Du kan även lägga till eget material och blanda innehåll från flera olika Digilärläromedel.

activities

Skapa aktiviteter, material och guida dina elever

I ditt lektionsupplägg kan du skapa aktiviteter med innehåll från alla Digilärs läromedel. Du bestämmer ordningen och i vilken takt dina elever ska arbeta med materialet. Eleverna kan enkelt och stegvis ta sig framåt i din unika lektionsplanering.

communicate

Kommunicera enklare med hela klasser och grupper

Nu får du verktygen att kommunicera med hela din grupp eller klass. Varje läromedel har en egen anslagstavla, eller ”vägg”, med inlägg som du har kontroll över. Du kan dela, schemalägga och starta diskussioner kring inlägg - dela videoklipp och länka till eget material.

groups

Följ hela gruppen eller en enskild elevs resultat

Alla uppgifter eller aktiviteter som görs samlas och sammanställs. Du kan se resultat, kommentera elevsvar och följa elevers aktivitet med hjälp av "händelser".

Bättre rättning

Du kan välja ”Mål uppnått / Mål ej uppnått” på alla inlämningsuppgifter för att visa eleven om hen har klarat en uppgift eller ej. Det är nu också enklare att överblicka vilka elever som har gjort en enskild uppgift i rättningsläget.

Du bestämmer arbetssätt

Vi vill att du ska ha möjlighet att arbeta som det passar dig. Digilär anpassar sig därför efter just ditt arbetssätt. Våra läromedel är alltid byggda enligt strukturer som ska vara lätta att arbeta med och du kan enkelt följa det färdiga upplägget.

Om du vill kan du sedan börja dela ut valfritt material i Digilär och göra egna lektionsplaneringar. Du bestämmer arbetssätt, helt enkelt.

 

your-way

Uppdatering till hösten

  • Nyare, fräschare, bättre
  • Förbättrade lärarfunktioner
  • Stöd för offline-läge