Läromedel i svenska för nybörjare

Svenska för nybörjare

139 kr per användare och år exklusive moms

Digilär Svenska för nybörjare är ett digitalt övningsmaterial för den första språkinlärningen. Genom elevnära, korta texter och ett stort bildmaterial lär vi ut svenska.

Materialet följer en tydlig progression. Här finns ett stort material med självrättande övningar, diagnoser med mera som ger eleven möjlighet att träna sina kunskaper. Främst riktar sig materialet till ungdomar mellan 13-19 år, men det fungerar även i kurserna SFI A och B.

Prova gratis Beställ

Författare

Anna-Karin Bengtsson

Svenska för nybörjare