Svenska & Sva för mellanstadiet åk 4

Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som bygger på genrepedagogik, explicit lässtrategiundervisning och formativ bedömning. I augusti 2018 stod materialet för årskurs 4 klart. Återstående delar för årskurs 5 arbetas fram under läsåret och kommer att vara färdigt till skolstarten i augusti 2019. Årskurs 6 planeras till 2020. Läromedlet täcker då hela det centrala innehållet för svenska och sva i årskurs 4-6 enligt Lgr 11.

Introduktionspris: 69 kr/elev och läsår*

Några höjdpunkter i Digilär Svenska & Sva

Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Klara svenskan och innehåller ett omfattande material till årskurs 4 med …

  • mycket omfattande lärarhandledningar till alla delar av läromedlet, som förser dig med de strategier och verktyg som du behöver för att arbeta med den väl beprövade cirkelmodellen, explicit lässtrategiundervisning och formativ bedömning.
  • texter hämtade från Natur & Kulturs läromedel, som vi vet uppskattas av elever och lärare.
  • ett stort antal arbetsuppgifter med olika typer av frågor.
  • många självrättande övningar där eleven får direkt feedback och färdighetsträning.
  • ett omfattande stöd till elever i form av inbyggda ordförklaringar, möjlighet att lyssna på alla texter, inbyggd läslinjal och teckensnitt för elever med dyslexi.
  • ett rikt bildmaterial som du inte hittar någon annanstans.
  • en plattform där du som lärare enkelt kan kontrollera, kommentera och dokumentera allt vad dina elever har gjort.
  • en portfolio där varje elev samlar sitt egenproducerade material av bilder, filmer och texter.
  • möjlighet att som lärare komplettera läromedlet med egna uppgifter och bifoga eget material.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Michaela Eriksson, Pär Sahlin, Johan Rundberg

Titel: Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6
Artikelnummer (ISBN): 9789198442458
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris, exkl moms. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information