Matematik för mellanstadiet åk 4

Digilär Matematik för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för matematik i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. I augusti 2018 stod materialet för årskurs 4 klart. Återstående delar för årskurs 5 och 6 arbetas fram under kommande läsår och kommer att vara färdigt till skolstarten i augusti 2019.

Introduktionspris: 69 kr/elev och läsår*

Några höjdpunkter i Digilär Matematik

Digilär Matematik för mellanstadiet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Pixel. Här finns en genomtänkt metodik – från konkret till abstrakt. Läromedlet grundlägger matematisk förståelse, uppmuntrar till samtal och reflektion samt bygger på vetenskapliga teorier och beprövad erfarenhet. Dessutom finns ett stort material för färdighetsträning för eleverna med självrättande övningar och undervisningsstöd för dig som lärare.

Genomgående för Digilär Matematik är att det finns ...

  • ett mycket överskådligt arbetsflöde för varje moment, som gör att eleverna har lätt att orientera sig.
  • introduktionsfilmer till varje delmoment.
  • uppgifter, kreativa övningar och problemlösning som ger möjlighet till diskussion och som visar att det finns flera matematiska lösningar.
  • ett stort antal självrättande övningar och diagnoser där eleverna får direkt feedback.
  • bra förutsättningar att anpassa läromedlet till dina elevers skilda behov.
  • en plattform där du som lärare enkelt kan kontrollera, kommentera och dokumentera allt vad dina elever har gjort.
  • möjlighet att som lärare komplettera läromedlet med egna uppgifter och bifoga eget material.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Gunnar Nordberg, Öyvind Vågen, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegaard, Mona Røsseland, Bjørnar Alseth

Titel: Digilär Matematik för årskurs 4-6
Artikelnummer (ISBN): 9789198442472
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris, exkl moms. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information