Läromedel i svenska för högstadiet

Svenska & Sva för högstadiet åk 7-9

Digilär Svenska och Svenska som andraspråk för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för svenska och sva i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder och skönlitteratur. Frågor, självrättande övningar, uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Pris: 99 kr/elev och läsår*

Läromedlet är indelat i ett flertal arbetsområden som innehåller både textkapitel och skönlitteratur. Uppgifter finns kopplade till samtliga kapitel. I produkten ingår även lärarhandledning samt en biblioteksdel med en omfattande antologi och annat bredvidläsningsmaterial.

Ett läromedel med många ingångar

Alla elever är olika och har olika behov och förutsättningar. Vår ambition har varit att skapa ett läromedel som kan användas på många olika sätt och med många ingångar, av alla elever. En del av läromedlet är uppbyggt kring intresseväckande och spännande teman, där alla delar av kursens centrala innehåll och kunskapskrav vävs in i tematiska arbetsområden som utgår ifrån skönlitteratur och andra texter.

Den som i stället vill arbeta med specifika arbetsområden utifrån svenskans ämnesområden hittar det i delen med svenskans fokus. Dessutom finns en handbok att använda för att få information om och öva förmågor som tala, läsa och skriva.

Unik del: Svenska som andraspråk

I Digilär Svenska som andraspråk hittar du alla arbetsområden från Digilär Svenska unikt omarbetade för sva-eleverna. På detta sätt kan du använda ett och samma läromedel med elever som läser såväl svenska som sva i ditt klassrum. Du växlar enkelt mellan de olika versionerna via förstasidan.

Några höjdpunkter i Digilär Svenska & Sva

 • handboken får eleven information om och rikligt med övningar till förmågorna i svenskämnet.
 • Intresseväckande och spännande teman.
 • Språkvetenskap och skönlitteratur i avdelningen svenskans fokus.
 • Du får svenska och svenska som andraspråk i paket på samma plattform.
 • Bibliotek med antologi, länkskafferi, bildgalleri, grammatikövningar med mera.
 • En omfattande samling antologitexter, med utdrag ur både skönlitteratur och saklitteratur. Här finns såväl klassiker som moderna texter. Sammanlagt hittar du 96 titlar i antologin.
 • Nästan 300 helt självrättande språk- och grammatikövningar.
 • Inläst tal till antologitexterna – talsyntes till resten.
 • Arbetsuppgifter, läsförståelsefrågor, kreativa uppgifter, analys- och diskussionsuppgifter ger eleven stora möjligheter att träna och visa sina kunskaper.
 • Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texterna.
 • Klickbara fördjupningar direkt i texterna ger elever som vill möjlighet att lära sig ännu mer om svenskämnet.
 • Stora möjligheter att anpassa läromedlet till dina elevers behov.
 • Lägg till dina egna uppgifter och bifoga eget material.
 • Låt eleverna skicka in sina bästa texter till oss och ha chansen att bli publicerade unga författare i ständigt uppdaterade terminens tävling.
 • Använd Digilär Portfolio för att dela filer med läraren. Låt eleverna redovisa sina muntliga färdigheter genom att dela en film eller en ljudfil med dig direkt i läromedlet.

Guide till läromedlets funktioner Läromedlet är recenserat av SPSM

Prova direkt

Kapitlet "Deckare"

Författare

Cecilia Lilja

Projektledare

Anna Björstrand

Åk 7-9

Jennie Blomkvist

Åk 7-9

Lisa Lönn-Hopper

Åk 7-9

Charlotte Nordenfelt

Åk 7-9

Erika Gillblad

Sva

Jakob Harknäs

Åk 7-9

Jenny Svensson De Wilde

Sva

Titel: Digilär Svenska & Sva för årskurs 7-9
Artikelnummer (ISBN): 9789198303209
Första utgåva: 2014-08-10 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information

Vi rekommenderar paketlösning

Visste du att det finns goda möjligheter till paketlösningar hos oss? Vi kan sälja både ämnes- och stadiepaket till mycket förmånliga priser. Kontakta våra säljare för mer information!

Kontakta oss för mer information

Boka en workshop

Det bästa sättet att komma igång med digitala läromedel är att få en introduktion där ni tillsammans med en redaktör eller försäljare från
Digilär lär känna vårt koncept. Hör av er till oss för att boka en workshop!

Läs mer och boka en workshop