Läromedel i svenska för högstadiet

Svenska för högstadiet åk 7-9

99 kr per användare och år exklusive moms

Prova gratis Beställ Prova kapitlet "Deckare"

Digilär Svenska för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för svenska i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder och skönlitteratur. Frågor, självrättande övningar, uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Läromedlet är indelat i ett flertal arbetsområden som innehåller både textkapitel och skönlitteratur. Uppgifter finns kopplade till samtliga kapitel. I produkten ingår även lärarhandledning samt en biblioteksdel med en omfattande antologi och annat bredvidläsningsmaterial.

Ett läromedel med många ingångar

Alla elever är olika och har olika behov och förutsättningar. Vår ambition har varit att skapa ett läromedel som kan användas på många olika sätt och med många ingångar, av alla elever. En del av läromedlet är uppbyggt kring intresseväckande och spännande teman, där alla delar av kursens centrala innehåll och kunskapskrav vävs in i tematiska arbetsområden som utgår ifrån skönlitteratur och andra texter.

Den som i stället vill arbeta med specifika arbetsområden utifrån svenskans ämnesområden hittar det i delen med svenskans fokus. Dessutom finns en handbok att använda för att få information om och öva förmågor som tala, läsa och skriva.

Några utvalda höjdpunkter

  • handboken får eleven information om och rikligt med övningar till förmågorna i svenskämnet
  • Intresseväckande och spännande teman
  • Språkvetenskap och skönlitteratur i avdelningen Svenskans fokus
  • Bibliotek med en omfattande antologi, länkskafferi, bildgalleri med mera
  • Mängder med inlämningsuppgifter, självrättande språkövningar, läsförståelsefrågor, kreativa uppgifter, analys- och diskussionsuppgifter
  • Inläst tal till antologitexterna – talsyntes till resten
  • Stora möjligheter att anpassa läromedlet till dina elevers behov
  • Lägg till dina egna uppgifter och bifoga eget material

Guide till produktens funktioner

Författare till Svenska för högstadiet

Cecilia Lilja

Projektledare Svenska

Anna Björstrand

Svenska för åk 7-9

Jennie Blomkvist

Svenska för åk 7-9

Lisa Lönn-Hopper

Svenska för åk 7-9

Charlotte Nordenfelt

Svenska för åk 7-9

Erika Gillblad

Svenska som andraspråk

Jakob Harknäs