Läromedel i sva för förberedelseklass eller språkintroduktion

Sva för förberedelse­klass

Produktnamn: Sva för nyanlända

Digilär Sva för nyanlända är ett digitalt övningsmaterial för den första språkinlärningen i förberedelseklass, språkintroduktion eller SFI. Genom elevnära, korta texter och ett stort bildmaterial lär vi ut svenska. Läromedlet följer en tydlig progression. Här finns ett stort material med självrättande övningar, diagnoser med mera som ger eleven möjlighet att träna sina kunskaper.

Pris: 139 kr/elev och läsår*

Läromedlet är uppdelat i två delar som tillsammans lär ut vardagsspråk och skolspråk till den nivå som krävs för vidare studier på högstadienivå. Främst riktar sig materialet till ungdomar mellan 13-19 år, i förberedelseklass eller språkintroduktion, men det fungerar även som ett övningsmaterial för SFI.

Höjdpunkter inom Sva för förberedelseklass

 • Intresseväckande teman som följer en progression och som har anknytning till vardagen, till exempel i områdena Hemma, Skola, Mat och Mitt nya liv i Sverige.
 • I varje tema finns flertalet språkkapitel där eleven läser om den grammatik som förekommer i området.
 • I del 2 av läromedlet får eleven i den tematiska läsningen även lära sig några grundläggande fakta och begrepp från andra skolämnen, som SO- och NO-ämnena, för att förbereda inför framtida skolgång. 
 • Mycket grundligt och genomgående material.
 • Läromedlet tar hjälp av bilder och ljud för att förmedla språket.
 • Inläst tal till alla delar av läromedlet.
 • Stort urval av både självrättande övningar samt inlämningsuppgifter.
 • Använd Digilär Portfolio för att dela filer med läraren. I många uppgifter är denna funktion användbar, till exempel när eleven ska dela en ljudfil eller film med sitt uttal.
 • Senare i läromedlet kan eleven läsa intervjuer med verkliga personer som är relevanta i temat.
 • Stora möjligheter att anpassa läromedlet till dina elevers behov.
 • Lägg till dina egna uppgifter och bifoga eget material.

Läromedlet är recenserat av SPSM

Författare nivå 1, vardagsspråk

Anna-Karin Bengtsson

Författare nivå 2, skolspråk

Gabrielle Hansen

Titel: Digilär Sva för nyanlända
Artikelnummer (ISBN): 9789198315509
Första utgåva: 2016-08-10 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information

Vi rekommenderar paketlösning

Visste du att det finns goda möjligheter till paketlösningar hos oss? Vi kan sälja både ämnes- och stadiepaket till mycket förmånliga priser. Kontakta våra säljare för mer information!

Kontakta oss för mer information

Boka en workshop

Det bästa sättet att komma igång med digitala läromedel är att få en introduktion där ni tillsammans med en redaktör eller försäljare från
Digilär lär känna vårt koncept. Hör av er till oss för att boka en workshop!

Läs mer och boka en workshop