Läromedel i spanska för högstadiet

Spanska för högstadiet åk 6-9

Digilär Spanska för årskurs 6-9 är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för spanska i årskurs 6-9, enligt Lgr 11. Läromedlet innehåller ett inspirerande text- och bildmaterial. I våra arbetsområden finns allt samlat som eleven behöver för sina spanskstudier: bildberättelser, texter, språkförklaringar, arbetsuppgifter och självrättande diagnoser.

Pris: 89 kr/elev och läsår*

Digilär Spanska bygger på progression, och eleverna lotsas stegvis in i det spanska språket. Tematiska texter och bilder kompletteras av en stor mängd läsförståelsefrågor, självrättande språkövningar och uppgifter för bedömning. Du kan följa eleverna genom diagnoser och slutuppgifter. Eleverna får stora möjligheter att lyssna på språkets uttal genom att alla texter på spanska är inlästa.

Några höjdpunkter i Digilär Spanska

 • Läromedlet är uppbyggt kring intresseväckande och spännande teman.
 • Direktöversatta glosor inom texterna som går att använda i Digilärs automatiska glosförhör.
 • Professionella röstskådespelare har läst in alla spanska texter och bildberättelser – talsyntes till resten.
 • Självrättande diagnoser samt hör- och/eller läsförståelse i alla arbetsområden.
 • Mängder med inlämningsuppgifter, självrättande språkövningar, läsförståelsefrågor och uppgifter av olika slag.
 • Spanskbiblioteket ingår, med bildbank, ordskafferi, länkskafferi och språkskafferi.
 • Den spansktalande världen i biblioteket är en samling texter om kultur och samhälle i Spanien och Sydamerika.
 • Stora möjligheter att anpassa läromedlet till dina elevers behov.
 • Lägg till dina egna uppgifter och bifoga eget material.
 • Med Digilärs Mina Ord kan du spara ner glosor från texten och skapa egna gloslistor – och sedan testa dig på dem i ett autorättat glosförhör med talsyntes.
 • Använd Digilär Portfolio för att dela filer med läraren. I vissa uppgifter kommer denna funktion till hands när eleven till exempel ska skicka en film eller en ljudfil.

Läromedlet är recenserat av SPSM

Författare

Joanna Engstedt

Titel: Digilär Spanska för årskurs 6-9
Artikelnummer (ISBN): 9789198303223
Första utgåva: 2015-08-10 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information

Vi rekommenderar paketlösning

Visste du att det finns goda möjligheter till paketlösningar hos oss? Vi kan sälja både ämnes- och stadiepaket till mycket förmånliga priser. Kontakta våra säljare för mer information!

Kontakta oss för mer information

Boka en workshop

Det bästa sättet att komma igång med digitala läromedel är att få en introduktion där ni tillsammans med en redaktör eller försäljare från
Digilär lär känna vårt koncept. Hör av er till oss för att boka en workshop!

Läs mer och boka en workshop