Läromedel i spanska för högstadiet

Spanska för högstadiet åk 7-9

79 kr per användare och år exklusive moms

Digilär Spanska för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för spanska i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Läromedlet innehåller ett inspirerande text- och bildmaterial.

I ett arbetsområde finns allt material samlat som eleven behöver för sina spanskstudier: bildberättelser, texter, språkförklaringar, arbetsuppgifter och självrättande diagnoser.

Prova gratis Beställ Prova bildberättelsen "Casas"

Författare

Joanna Engstedt

Spanska