Läromedel i historia för högstadiet

Historia för högstadiet åk 7-9

Ingår i vårt SO-läromedel för 119 kr per användare och år exklusive moms

Digilärs SO-läromedel för högstadiet är anpassade till Lgr 11:s kursmål. De är kompletta digitala läromedel för högstadiet i historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap, som innhåller såväl standardtexter som lättlästa texter.

Prova kapitlet "Grekland under antiken" Prova kapitlet "USA – Supermakten"

Författare

Stellan Wigh