Läromedel i geografi för högstadiet

Geografi för högstadiet åk 7-9

Ingår i vårt SO-läromedel för 119 kr per användare och år exklusive moms

Digilärs SO-läromedel för högstadiet är anpassade till Lgr 11:s kursmål. De är kompletta digitala läromedel för högstadiet i historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap, som innhåller såväl standardtexter som lättlästa texter.

Prova kapitlet "Inre och yttre krafter" Prova kapitlet "Det svenska naturlandskapet"

Författare

Erik Kjellman