SO-biblioteket för högstadiet

SO-biblioteket för årskurs 6-9

SO-biblioteket är ett stort material som kan användas för fördjupning i SO-ämnena. Allt material är helt digitalt. Här finns över 1800 sidor fördjupningstexter i historia, digitala kartor till historia och geografi, tidslinjer, bilder, länkar, självrättande quiz, bildserier samt våra ständigt uppdaterade och mycket uppskattade delar Månadens tema och det självrättande Nutidskrysset.

Pris från 3490 kr* per skola och år exklusive moms

Månadens tema

Varje månad belyser vi en stor samhällsfråga eller ett hett debattämne antingen det är i vårt närområde eller i något annat land. Vi ger en bakgrund till ämnet och tar fram ett omfattande länkmaterial till olika nyhetsmedia.

Veckans nutidskryss

Vårt nutidskryss är ett enkelt test som visar hur mycket dina elever följer med i nyhetsbevakningen. Varje måndag publiceras ett nytt nyhetskryss som bygger på föregående veckas händelser.

Bilder

Här får du tillgång till Sveriges mest omfattande historiska bildarkiv som man kan använda sig av i undervisningen både som lärare och elev. Sammanlagt finns här 2 437 bilder tillgängliga.

Bildberättelser

Du får tillgång till 41 skilda bildberättelser som täcker det allra mesta av historien från forntiden fram till USA i krig med terrorismen.

Introduktionsbildserier

Här finns också ett fyrtiotal korta bildserier i de fyra olika SO-ämnena som kan fungera som tändvätska för eleverna innan de går igång och studerar ett arbetsområde.

Kartor

Här finner du ett omfattande kartmaterial – självklart till geografi, men också till historia och samhällskunskap.

Textavsnitt

Våra textavsnitt bildar tillsammans ett bibliotek bestående av 1800 sidor bredvidläsningstexter i ämnet historia. Här finns över 400 korta grundläggande artiklar som på ett enkelt sätt kan fördjupa elevernas kunskaper inom historiens epoker.

Prova kapitlet ”Donald Trump”

Tidslinjer

Här finns elva mycket uppskattade tidslinjer som på ett enkelt sätt ger en överblick över historiens gång. Det är något som vi vet att lärare kan ha stor nytta av när de introducerar ett arbetsområde i historia.

Quiz

Ett batteri med flervalsfrågor finns till samtliga SO-ämnen. Eleven kan här enkelt testa sina kunskaper innan ni går i gång med ett arbetsområde och varför inte också efter att ni har arbetat er igenom arbetsområdet.

 *Priset gäller skola med färre än 1 000 elever
1 000-2 000 elever: 4 490 kr
Över 2 000 elever: 5 490 kr

 

Författare till SO-biblioteket

Stellan Wigh

Åk 7-9 och gymnasiet

Erik Kjellman

Åk 7-9

Anna Nyberg

Åk 7-9 och gymnasiet

Titel: Digilär SO-biblioteket
Artikelnummer (ISBN): 9789198302868
Första utgåva: 2012-02-01 (Revideras löpande)