NOKflex Matematik 7-9

Nyhet! Nu kan du köpa det digitala matematikläromedlet NOKflex 7-9 i paket med läromedel från Digilärserien. NOKflex ger dig smart undervisning med beprövade matematikläromedel i en ny interaktiv plattform framtagen av Natur & Kultur.*

Pris: 99 kr/elev och läsår

* NOKflex är en fristående digital plattform, med egna funktioner, tekniskt helt skild från digilär.se. 

Smart matematikundervisning

NOKflex ger dig kvalitetssäkrade och beprövade matematikläromedel i ett helt nytt digitalt format som individanpassar, ger en tydlig överblick och konkreta förslag för att variera undervisningen.

  • Verktyg och innehåll specifikt utvecklade för lärare och elev.
  • Individanpassar, motiverar och hjälper.
  • Statistik som ger både läraren och eleven en tydlig överblick över elevens arbete.

Författare

Inger Amberndtsson, Jonas Bjermo, Daniel Domert, Jenny Lundin Jakobsson, Lars Madej, Anita Ristamäki m.fl.

Smart paketlösning

Digilärserien och NOKflex Matematik kompletterar varandra. Vi ger dig nu den unika möjligheten att till ett förmånligt pris köpa paket med Digilärseriens läromedel för åk 7-9 och NOKflex Matematik 7-9. Självklart ger vi dig all support du behöver för att komma igång med båda programmen. Kontakta oss för att få veta mer!

Kontakta oss