Läromedel i matematik för högstadiet

Matematik för högstadiet åk 7-9

59 kr per användare och år exklusive moms

Digilär Matematik för högstadiet är ett digitalt basläromedel under utveckling för årskurs 7-9. Med hjälp av filmer får eleven varje delmoment förklarat för sig. Genom interaktiva matematikredskap kan eleven träna tallinjen, bråk, sannolikhet, statistik, skala, funktioner, koordinatsystem och vektorer. Detta kompletteras av massor med självrättande övningar, kreativa uppgifter och problemuppgifter.

Prova gratis Beställ Prova arbetsflödet "Tabeller och diagram"

Författare

Lisbet Malmodin

Matematik för åk 7-9

Karin Tuvell

Matematik för åk 7-9