Läromedel i matematik för högstadiet

Matematik för högstadiet åk 7-9

Digilär Matematik för högstadiet är ett digitalt basläromedel under utveckling för årskurs 7-9. Med hjälp av filmer får eleven varje delmoment förklarat för sig. Genom interaktiva matematikredskap kan eleven träna tallinjen, bråk, sannolikhet, statistik, skala, funktioner, koordinatsystem och vektorer. Detta kompletteras av massor med självrättande övningar, kreativa uppgifter och problemuppgifter.

Pris: 59 kr/elev och läsår*

Matematikpaket med NOKflex

Nyhet! Nu kan du köpa Digilär och NOKflex Matematik i paket.

Läs mer om erbjudandet

Några höjdpunkter i Digilär Matematik

  • Arbetsflödet – ett nytt pedagogiskt arbetssätt där eleven kan fokusera på en uppgift i taget, vilket leder till minskad stress.
  • Introduktionsfilmer till varje moment.
  • Unika matematiska träningsredskap.
  • Uppgifter, kreativa övningar och problemlösning som ger möjlighet till diskussion och som visar att det finns flera matematiska lösningar.
  • Mängder med självrättande uppgifter, diagnoser och färdighetsträning.
  • Möjlighet till reflektion.
  • Stora möjligheter att anpassa läromedlet till dina elevers behov.
  • Lägg till dina egna uppgifter och bifoga eget material.

Guide till läromedlets funktioner Läromedlet är recenserat av SPSM

Prova direkt

Arbetsflödet "Tabeller och diagram"

Författare

Karin Tuvell

Matematik för åk 7-9

Lisbet Malmodin

Matematik för åk 7-9

Emma Berggren

Matematik för åk 7-9

Titel: Digilär Matematik för årskurs 7-9
Artikelnummer (ISBN): 9789198303230
Första utgåva: 2015-08-10 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information

Vi rekommenderar paketlösning

Visste du att det finns goda möjligheter till paketlösningar hos oss? Vi kan sälja både ämnes- och stadiepaket till mycket förmånliga priser. Kontakta våra säljare för mer information!

Kontakta oss för mer information

Boka en workshop

Det bästa sättet att komma igång med digitala läromedel är att få en introduktion där ni tillsammans med en redaktör eller försäljare från
Digilär lär känna vårt koncept. Hör av er till oss för att boka en workshop!

Läs mer och boka en workshop