Läromedel i historia för högstadiet

Historia för högstadiet åk 7-9

Digilär Historia för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för historia i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, filmklipp, bilder, bildspel, kartor, tidslinjer och fördjupningstexter. Frågor, självrättande quiz, uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Pris: 79 kr/elev och läsår*

Detta läromedel ingår även i vårt kompletta SO-läromedel för årskurs 7-9.

Några höjdpunkter i Digilär Historia

  • Filmatiserade introduktioner finns till alla kapitel, samt filmklipp från riktiga historiska händelser i texter och uppgifter.
  • Välj mellan två textnivåer – Standard och Lättläst.
  • Professionella röstskådespelare har läst in alla standardkapitel i läromedlet.
  • Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texterna.
  • Klickbara fördjupningar direkt i texterna ger elever som vill möjlighet att lära sig ännu mer om historieämnet.
  • Hundratals arbetsuppgifter med reflektionsfrågor, läsförståelsefrågor, historiebruks- och källövningar.
  • Hela SO-biblioteket ingår, med massor av bredvidläsningstexter, bildberättelser, historiska kartor, tidslinjer, månadens tema och nutidskryss.
  • Använd tidslinjer för att få tidsperspektiv kring de historiska händelserna sedan 3000 f.v.t. fram till idag
  • Stora möjligheter att anpassa läromedlet till dina elevers behov
  • Lägg till dina egna uppgifter och bifoga eget material

Författare

Stellan Wigh

Titel: Digilär Historia för årskurs 7-9
Artikelnummer (ISBN): 9789198315523
Första utgåva: 2013-02-01 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information

Vi rekommenderar paketlösning

Visste du att det finns goda möjligheter till paketlösningar hos oss? Vi kan sälja både ämnes- och stadiepaket till mycket förmånliga priser. Kontakta våra säljare för mer information!

Kontakta oss för mer information

Boka en workshop

Det bästa sättet att komma igång med digitala läromedel är att få en introduktion där ni tillsammans med en redaktör eller försäljare från
Digilär lär känna vårt koncept. Hör av er till oss för att boka en workshop!

Läs mer och boka en workshop