Läromedel i engelska för högstadiet

Engelska för högstadiet åk 7-9

89 kr per användare och år exklusive moms

Digilär Engelska för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för engelska i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter och bilder utifrån intresseväckande teman.

Vi följer årskursernas progression och varje text finns tillgänglig i två nivåer. Det, tillsammans med lässtödsfunktioner som inläst tal, ger stora möjligheter till individualisering.

Prova gratis Beställ Prova kapitlet "Boring British food"

Författare

Lena Gode

Engelska för åk 7-9