Läromedel för högstadiet

Våra smarta digitala läromedel för högstadiet är utformade för att helt ersätta tryckta läroböcker. Med smarta digitala läromedel menar vi att de innehåller allt en elev behöver för att lyckas väl med sin kurs och underlättar undervisning med "en-till-en" (en dator per elev).

Prova gratis

Smarta digitala läromedel

 • Sparar din värdefulla tid
 • Täcker hela det centrala innehållet
 • Ämnespaket över kurserna
 • Fördjupning och bredvidläsning
 • Filmer, ljud och bilder
 • Textnivåer i utvalt material (Lättläst/Standard/Avancerad)
 • Inlästa texter och talsyntes
 • Ständigt uppdaterat innehåll
 • Självrättande övningar, arbetsuppgifter och reflektion
 • Formativ bedömning
 • Funktioner för lässtöd
 • Lätt att komma igång
 • Lärarhandledning ingår
 • Tillgänglig support