Läromedel för högstadiet

Våra smarta digitala läromedel för högstadiet är utformade för att helt ersätta tryckta läroböcker. Med smarta digitala läromedel menar vi att de innehåller allt en elev behöver för att lyckas väl med sin kurs och underlättar undervisning med "en-till-en" (en dator per elev).

Prova gratis

Våra läromedel för högstadiet årskurs 7-9

Vi rekommenderar paketlösning

Visste du att det finns goda möjligheter till paketlösningar hos oss? Vi kan sälja både ämnes- och stadiepaket till mycket förmånliga priser. Kontakta våra säljare för mer information!

Kontakta oss för mer information

Boka en workshop

Det bästa sättet att komma igång med digitala läromedel är att få en introduktion där ni tillsammans med en redaktör eller försäljare från
Digilär lär känna vårt koncept. Hör av er till oss för att boka en workshop!

Läs mer och boka en workshop

Smarta digitala läromedel

 • Sparar din värdefulla tid
 • Täcker hela det centrala innehållet
 • Ämnespaket över kurserna
 • Fördjupning och bredvidläsning
 • Filmer, ljud och bilder
 • Textnivåer i utvalt material (Lättläst/Standard/Avancerad)
 • Inlästa texter och talsyntes
 • Ständigt uppdaterat innehåll
 • Självrättande övningar, arbetsuppgifter och reflektion
 • Formativ bedömning
 • Funktioner för lässtöd
 • Lätt att komma igång
 • Lärarhandledning ingår
 • Tillgänglig support

Alltid uppdaterat

Ett bra digitalt läromedel måste alltid vara uppdaterat efter såväl läroplan som aktuella händelser. Vare sig det är en ny nobelpristagare, en ny president, eller en ny vetenskaplig upptäckt som påverkar vårt samhälle så ska det förstås också synas i ditt läromedel. Vi jobbar kontinuerligt med innehållet i våra läromedel – uppdaterar befintliga artiklar och lägger till nya. Och den lärare eller elev som har tillgång till våra digitala läromedel får ett ständigt uppdaterat material.

Allt innehåll i en och samma licens

Eftersom elevernas förutsättningar är olika har vi valt att förpacka alla våra kurser eller årskurser i aktuellt ämne och stadie i en och samma produkt. Detta förenklar både administrations- och inköpsprocessen och du kan vara säker på att allt vårt material alltid finns tillgängligt i en och samma licens.

Ett helt bibliotek med extra material

Extra texter, bilder, uppgifter, diagnoser, länkar och autorättade övningar. Till varje läromedel följer ett fullmatat bibliotek med massor av extra innehåll. Relevanta länkar och extra material finns ofta även i anslutning till enskilda kapitel.

Tillgängligt för alla

Digilärs koncept har flera gånger uppmärksammats av statliga PTS:

”Digilär gör digitala läromedel som från grunden är inkluderande. Detta innebär att samtliga elever kan ha samma läromedel, samtidigt som det finns utformning och funktioner som underlättar för elever med inlärningssvårigheter.”

Verktygsfältet

För att stödja elevernas inlärning finns möjligheten att anteckna, spara textutdrag, svara på frågor och spara svåra ord i ordlistor, direkt intill innehållet i Digilär. Inga block, pennor eller lexikon behövs när alla verktyg som behövs finns inbyggda.

Verktygsfältet är som en låda med olika verktyg som du tar fram när du behöver dem. Här finns sådant som du behöver ha nära tillhands när du jobbar med en text. Du hittar det i skärmens högerkant intill varje kapitel, bildberättelse eller arbetsflöde på Digilär.