Svenska för gymnasiet

Digilär Svenska för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kurserna Svenska 1 och 2, enligt Gy 11. Här finns ett stort material med texter, bilder och skönlitteratur. Frågor, självrättande övningar, uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Pris: 139 kr/elev och läsår*

Läromedlet är indelat i ett flertal arbetsområden som innehåller både textkapitel och skönlitteratur. Uppgifter finns kopplade till samtliga kapitel. I produkten ingår även lärarhandledning samt en biblioteksdel med en omfattande antologi och annat bredvidläsningsmaterial.

Ett läromedel med många ingångar

Alla elever är olika och har olika behov och förutsättningar. Vår ambition har varit att skapa ett läromedel som kan användas på många olika sätt och med många ingångar, av alla elever. En del av läromedlet är uppbyggt kring intresseväckande och spännande teman, där alla delar av kursens centrala innehåll och kunskapskrav vävs in i tematiska arbetsområden som utgår ifrån skönlitteratur och andra texter.

Den som i stället vill arbeta med specifika arbetsområden utifrån svenskans ämnesområden hittar det i delarna Språket och Litteraturen. Dessutom finns en handbok att använda för att få information om och öva förmågor som tala, läsa och skriva.

Några höjdpunkter i Digilär Svenska

 • Fyra läromedel i ett – handbok, språkvetenskapliga delar, litteraturhistoria och litteraturvetenskap samt intresseväckande teman. Dessutom vårt fylliga bibliotek med antologi, länkskafferi, bildgalleri, självrättande grammatikövningar med mera.
 • En omfattande samling antologitexter, med utdrag ur både skönlitteratur och saklitteratur. Här finns såväl klassiker som moderna texter. Sammanlagt hittar du 132 titlar i antologin.
 • Nästan 300 helt självrättande språk- och grammatikövningar.
 • Inläst tal till antologitexterna – talsyntes till resten.
 • Arbetsuppgifter, läsförståelsefrågor, kreativa uppgifter, analys- och diskussionsuppgifter ger eleven stora möjligheter att träna och visa sina kunskaper.
 • Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texterna.
 • Klickbara fördjupningar direkt i texterna ger elever som vill möjlighet att lära sig ännu mer om svenskämnet.
 • Stora möjligheter att anpassa läromedlet till dina elevers behov.
 • Lägg till dina egna uppgifter och bifoga eget material.
 • Låt eleverna skicka in sina bästa texter till oss och ha chansen att bli publicerade unga författare i ständigt uppdaterade terminens tävling.
 • Använd Digilär Portfolio för att dela filer med läraren. Låt eleverna redovisa sina muntliga färdigheter genom att dela en film eller en ljudfil med dig direkt i läromedlet.

Läromedlet är recenserat av SPSM

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Cecilia Lilja, Emma Sivedal, Linda Persson, Rikard Liljenskog, Charlotte Cedergren

Titel: Digilär Svenska för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198302806
Första utgåva: 2014-08-10 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris, exkl moms. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information