Läromedel i spanska för gymnasiet

Spanska för gymnasiet

99 kr per användare och år exklusive moms

Digilär Spanska för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kurserna Spanska 1, 2 och 3, enligt Gy11.

Digilär Spanska innehåller ett stort material med texter, bildberättelser, bilder och inläst tal. Frågor, självrättande övningar och glostest, uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Prova gratis Beställ

I augusti 2017 kompletterar vi materialet med ett läromedel för Spanska 4.

Författare

Joanna Engstedt

Spanska

Fernando Lopez

Spanska

Santiago Villalobos

Spanska