Läromedel i religionskunskap för gymnasiet

Religionskunskap för gymnasiet

79 kr per användare och år exklusive moms

Digilär Religionskunskap för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kursen Religionskunskap 1, enligt gy 11.

Här finns ett stort material med texter och bilder. Frågor för reflektion och diskussion, uppgifter, instuderingsfrågor med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Prova gratis Beställ Prova kapitlet 'Vem är religiös?'

Författare

Lennart Göth