Läromedel i religionskunskap för gymnasiet

Religionskunskap för gymnasiet

Digilär Religionskunskap för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kursen Religionskunskap 1, enligt Gy 11. Här finns ett stort material med texter och bilder. Frågor för reflektion och diskussion, uppgifter, instuderingsfrågor med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Pris: 89 kr/elev och läsår*

Några höjdpunkter i Digilär Religionskunskap

  • Intresseväckande och spännande teman.
  • Verkliga bilder skildrar religioner och religiösa platser.
  • Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texterna.
  • Mängder av arbetsuppgifter och instuderingsfrågor ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.
  • Stora möjligheter att anpassa läromedlet till dina elevers behov.
  • Lägg till dina egna uppgifter och bifoga eget material.

Läromedlet är recenserat av SPSM

Författare

Lennart Göth

Titel: Digilär Religionskunskap för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198302851
Första utgåva: 2014-08-10 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information

Vi rekommenderar paketlösning

Visste du att det finns goda möjligheter till paketlösningar hos oss? Vi kan sälja både ämnes- och stadiepaket till mycket förmånliga priser. Kontakta våra säljare för mer information!

Kontakta oss för mer information

Boka en workshop

Det bästa sättet att komma igång med digitala läromedel är att få en introduktion där ni tillsammans med en redaktör eller försäljare från
Digilär lär känna vårt koncept. Hör av er till oss för att boka en workshop!

Läs mer och boka en workshop