Naturkunskap för gymnasiet

Naturkunskap 1 är första delen i vårt ämnesblock i Digilär Naturkunskap för gymnasiet. Det omfattar hela det centrala innehållet i kursplanen för Naturkunskap 1b enligt Gy 11. Här finns allt vad man kan förvänta sig: innehållsrika texter, ett förstklassigt bildmaterial och ett omfattande studiematerial. Under läsåret 2018/2019 kompletterar vi materialet med Naturkunskap 1a1 och Naturkunskap 2.

Pris: 109 kr/elev och läsår*

Ett komplett digitalt läromedel

Digilär Naturkunskap för gymnasiet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Insikt och innehåller …

 • texter hämtade från Natur & Kulturs läromedel, som vi vet fångar elevernas uppmärksamhet.
 • ett bildmaterial som du inte hittar någon annanstans med bildspel, filmer och animeringar.
 • ett stort antal arbetsuppgifter med laborationer, simuleringar och projektarbeten.
 • ett antal självrättande övningar där eleven får direkt feedback.
 • ett omfattande stöd till elever i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor, talsyntes och med ett teckensnitt för elever med dyslexi.
 • en lärarhandledning som ger en bra introduktion till läromedlet.
 • omfattande lektionsplaneringar kopplade till varje arbetsområde.
 • ett stort antal diskussionsuppgifter till varje arbetsområde.
 • en omfattande biblioteksdel med bland annat ett stort antal länkar.
 • en plattform där du som lärare enkelt kan kontrollera, kommentera och dokumentera allt vad dina elever har gjort,
 • och där du som lärare enkelt kan komplettera läromedlet med egna uppgifter och bifoga eget material.

Det kommer mera …

Under läsåret 2018/2019 kommer vi utan extra kostnad att komplettera vårt ämnesblock i Digilär Naturkunskap med två kompletta läromedel till kurserna Naturkunskap 1a1 och Naturkunskap 2.

Författare

Lisa Kirsebom, Anna Lodén, Helen Forsgren

Titel: Digilär Naturkunskap för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198442496
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information