Läromedel i matematik för gymnasiet

Matematik för gymnasiet

59 kr per användare och år exklusive moms

Digilär Matematik för gymnasiet är ett digitalt basläromedel under utveckling för Matematik 1 och 2 (a, b och c). Med hjälp av filmer får eleven varje delmoment förklarat för sig. Genom interaktiva matematikredskap kan eleven träna tallinjen, bråk, sannolikhet, statistik, skala, funktioner, koordinatsystem och vektorer. Detta kompletteras av massor med självrättande övningar och problemuppgifter.

Prova gratis Beställ Prova Ma1 "Pythagoras sats" Prova Ma2 "Lösningsformler"

Författare

Ivar Kristoffersson

Matematik gymnasiet