Läromedel i matematik för gymnasiet

Matematik för gymnasiet

Digilär Matematik för gymnasiet är ett digitalt basläromedel under utveckling för Matematik 1 och 2 (a, b och c). Med hjälp av filmer får eleven varje delmoment förklarat för sig. Genom interaktiva matematikredskap kan eleven träna tallinjen, bråk, sannolikhet, statistik, skala, funktioner, koordinatsystem och vektorer. Detta kompletteras av massor med självrättande övningar, kreativa uppgifter och problemuppgifter.

Några höjdpunkter i Digilär Matematik

  • Allt i ett – med Digilärs ämnespaket får dina elever tillgång till alla kurser, direkt i sin inloggning.
  • Arbetsflödet – ett nytt pedagogiskt arbetssätt där eleven kan fokusera på en uppgift i taget, vilket leder till minskad stress.
  • Introduktionsfilmer till varje moment.
  • Unika matematiska träningsredskap.
  • Uppgifter, kreativa övningar och problemlösning som ger möjlighet till diskussion och som visar att det finns flera matematiska lösningar.
  • Mängder med självrättande uppgifter, diagnoser och färdighetsträning.
  • Möjlighet till reflektion.
  • Stora möjligheter att anpassa läromedlet till dina elevers behov.
  • Lägg till dina egna uppgifter och bifoga eget material.

Guide till läromedlets funktioner Läromedlet är recenserat av SPSM

Prova direkt

Arbetsflödet Ma1 "Pythagoras sats"
Arbetsflödet Ma2 "Lösningsformler"

Författare

Ivar Kristoffersson

Matematik för gymnasiet

Titel: Digilär Matematik för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198302820
Första utgåva: 2015-08-10 (Revideras löpande)

Vi rekommenderar paketlösning

Visste du att det finns goda möjligheter till paketlösningar hos oss? Vi kan sälja både ämnes- och stadiepaket till mycket förmånliga priser. Kontakta våra säljare för mer information!

Kontakta oss för mer information

Boka en workshop

Det bästa sättet att komma igång med digitala läromedel är att få en introduktion där ni tillsammans med en redaktör eller försäljare från
Digilär lär känna vårt koncept. Hör av er till oss för att boka en workshop!

Läs mer och boka en workshop