Kemi för gymnasiet

Kemi 1 är första delen i vårt ämnesblock i Digilär Kemi för gymnasiet. Det är ett läromedel som självklart utgår från det centrala innehållet i kursplanen enligt Gy 11. Här finns allt vad man kan förvänta sig: innehållsrika texter, ett förstklassigt bildmaterial och ett omfattande studiematerial. Under läsåret 2018/2019 kompletterar vi med Kemi 2.

Pris: 139 kr/elev och läsår*

Ett komplett digitalt läromedel

Digilär Kemi för gymnasiet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Reaktion och innehåller …

  • texter hämtade från Natur & Kulturs läromedel, som vi vet fångar elevernas uppmärksamhet.
  • ett bildmaterial som du inte hittar någon annanstans med bildspel, filmer och animeringar.
  • ett stort antal arbetsuppgifter med laborationer, experiment och simuleringar.
  • ett antal självrättande övningar där eleven får direkt feedback.
  • ett omfattande stöd till elever i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor, talsyntes och med ett teckensnitt för elever med dyslexi.
  • en lärarhandledning som ger en bra introduktion till läromedlet.
  • omfattande lektionsplaneringar kopplade till varje arbetsområde.
  • en omfattande biblioteksdel med bland annat ett stort antal länkar.
  • en plattform där du som lärare enkelt kan kontrollera, kommentera och dokumentera allt vad dina elever har gjort,
  • och där du som lärare enkelt kan komplettera läromedlet med egna uppgifter och bifoga eget material.

Det kommer mera …

Under läsåret 2018/2019 kommer vi utan extra kostnad att komplettera vårt ämnesblock i Digilär Kemi med ett komplett läromedel till kursen Kemi 2.

Författare

Helena Danielsson Thorell, Emma Johansson

Titel: Digilär Kemi för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198442519
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information