Kemi för gymnasiet

Kemi 1 är första delen i vårt ämnesblock i Digilär Kemi för gymnasiet. Det är ett läromedel som självklart utgår från det centrala innehållet i kursplanen enligt Gy 11. Här finns allt vad man kan förvänta sig: innehållsrika texter, ett förstklassigt bildmaterial och ett omfattande studiematerial.

Pris: 139 kr/elev och läsår*

Ett komplett digitalt läromedel

Digilär Kemi för gymnasiet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Reaktion och innehåller …

  • texter hämtade från Natur & Kulturs läromedel, som vi vet fångar elevernas uppmärksamhet.
  • ett bildmaterial som du inte hittar någon annanstans med bildspel, filmer och animeringar.
  • ett stort antal arbetsuppgifter med laborationer, experiment och simuleringar.
  • ett antal självrättande övningar där eleven får direkt feedback.
  • ett omfattande stöd till elever i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor, talsyntes och med ett teckensnitt för elever med dyslexi.
  • en lärarhandledning som ger en bra introduktion till läromedlet.
  • omfattande lektionsplaneringar kopplade till varje arbetsområde.
  • en omfattande biblioteksdel med bland annat ett stort antal länkar.
  • en plattform där du som lärare enkelt kan kontrollera, kommentera och dokumentera allt vad dina elever har gjort,
  • och där du som lärare enkelt kan komplettera läromedlet med egna uppgifter och bifoga eget material.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Det kommer mera …

Under läsåret 2019/2020 kommer vi utan extra kostnad att komplettera vårt ämnesblock i Digilär Kemi med ett komplett läromedel till kursen Kemi 2.

Författare

Helena Danielsson Thorell, Emma Johansson

Titel: Digilär Kemi för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198442519
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris, exkl moms. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information