Läromedel i historia för gymnasiet

Historia för gymnasiet

99 kr per användare och år exklusive moms

Digilär Historia för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Historia 1a, 1b, 2a och 2b, enligt Gy 11.

Läromedlet innehåller ett stort material med texter, historiska bilder och kartor, ordförklaringar, fördjupningar och uppgifter. Här finns reflektionsfrågor, instuderingsfrågor, övningar i källkritik och historiebruk. Allt material i Historiebiblioteket ingår.

Prova gratis Beställ Prova kapitlet 'Nationalismen'

Författare

Anders Waldt

Stellan Wigh

Anna Nyberg

Martin Martinez