Företagsekonomi för gymnasiet

Företagsekonomi 1 är första delen i vårt ämnesblock i Digilär Företagsekonomi för gymnasiet. Det omfattar det centrala innehållet i kursplanen för Företagsekonomi 1 enligt Gy 11. Här finns allt vad man kan förvänta sig: innehållsrika texter, ett förstklassigt bildmaterial och ett omfattande studiematerial. Under läsåret 2018/2019 kompletterar vi materialet med Företagsekonomi 2.

Pris: 129 kr/elev och läsår*

Ett komplett digitalt läromedel

Digilär Företagsekonomi 1 är ett nyskrivet läromedel som innehåller …

 • intressanta och högaktuella texter som är av högsta kvalitet.
 • ett omfattande bildmaterial som du inte hittar någon annanstans med bilder, modeller och filmer.
 • sex högkvalitativa och intresseväckande filmer som porträtterar aktuella företag och entreprenörer som Svenskt Näringsliv har producerat i samarbete med Digilär.
 • ett stort antal arbetsuppgifter med reflektionsuppgifter, praktiska uppgifter kopplade till ekonomisk redovisning/kalkyl och större avslutande uppgifter.
 • ett stort antal självrättande övningar där eleven får direkt feedback.
 • ett omfattande stöd till elever i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor, talsyntes och med ett teckensnitt för elever med dyslexi.
 • en lärarhandledning som ger en bra introduktion till läromedlet.
 • ett stort antal diskussionsuppgifter till varje arbetsområde.
 • en biblioteksdel med bland annat ett stort antal länkar.
 • en plattform där du som lärare enkelt kan kontrollera, kommentera och dokumentera allt vad dina elever har gjort,
 • och där du som lärare enkelt kan komplettera läromedlet med egna uppgifter och bifoga eget material.

Det kommer mera ...

Under läsåret 2018/2019 kommer vi utan extra kostnad att komplettera vårt ämnesblock i Digilär Företagsekonomi med ett komplett läromedel för Företagsekonomi  2.

Författare

Fredrik Bernelf

Titel: Digilär Företagsekonomi för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198442540
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information