Läromedel i filosofi för gymnasiet

Filosofi för gymnasiet

79 kr per användare och år exklusive moms

Digilär Filosofi för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för Filosofi 1, enligt Gy 11. Här finns ett stort material med texter och bilder. Frågor, diskussionsövningar, uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Prova gratis Beställ Prova kapitlet "Livets mening"

Författare

Anders Eckerström