Läromedel i filosofi för gymnasiet

Filosofi för gymnasiet

Digilär Filosofi för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för Filosofi 1, enligt Gy 11. Här finns ett stort material med texter och bilder. Frågor, diskussionsövningar, uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Pris: 89 kr/elev och läsår*

I läromedlet för Filosofi 1 hittar du spännande texter och tankeväckande bilder. På ett mycket konkret sätt ställs eleverna inför filosofins dilemma. Digilär Filosofi 1 ger dem dessutom en enkel överblick över filosofins historia.

Några höjdpunkter i Digilär Filosofi

  • Djupdykning i de stora filosoferna, deras begrepp och deras metoder i området Nedslag i filosofins historia.
  • Undersök värdefilosofi och nutida filosofiska riktningar i området Värden.
  • I området Kunskap och verklighet hittar du kapitlen Vad finns?, Jaget, Medvetandet, Fri vilja, med mera.
  • Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texterna.
  • Mängder av arbetsuppgifter och instuderingsfrågor ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.
  • Stora möjligheter att anpassa läromedlet till dina elevers behov.
  • Lägg till dina egna uppgifter och bifoga eget material.

Läromedlet är recenserat av SPSM

Författare

Anders Eckerström

Titel: Digilär Filosofi för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198302899
Första utgåva: 2016-08-10 (Revideras löpande)

* Ordinarie pris. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta en av våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information

Vi rekommenderar paketlösning

Visste du att det finns goda möjligheter till paketlösningar hos oss? Vi kan sälja både ämnes- och stadiepaket till mycket förmånliga priser. Kontakta våra säljare för mer information!

Kontakta oss för mer information

Boka en workshop

Det bästa sättet att komma igång med digitala läromedel är att få en introduktion där ni tillsammans med en redaktör eller försäljare från
Digilär lär känna vårt koncept. Hör av er till oss för att boka en workshop!

Läs mer och boka en workshop