Regeringen: Så ska skolväsendet digitaliseras fram till år 2022

Terminens novelltävling är här

Och vinnarna är …

Skoleleverna: Traditionella läromedel begränsar oss

Digilär lämnar underlag på inbjudan av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Digilär och Natur & Kultur, en omskriven nyhet

Redo för nästa steg i Svenska för nybörjare!

Digilär Historia utmanar dina elever att tänka!

Nytt och aktuellt med Digilär Samhällskunskap för gymnasiet

Mot nya höjder med Engelska åk 7-9