Ny forskningsrapport: Digitala lärverktyg bidrar till förbättrade skolresultat

Digitaliseringen ger stora möjligheter för skolan

Regeringen: Så ska skolväsendet digitaliseras fram till år 2022

Och vinnarna är …

Skoleleverna: Traditionella läromedel begränsar oss

Digilär lämnar underlag på inbjudan av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Digilär och Natur & Kultur, en omskriven nyhet

Redo för nästa steg i Svenska för nybörjare!

Digilär utökar satsning på flerspråkiga elever

Regeringens digitaliseringsstrategi presenterad