Linda Ahrgren, tillträdande VD på Digilär

Linda Ahrgren ny VD på Digilär

Linda Ahrgren blir ny VD på Digilär och tillträder sin tjänst i juni. Hon kommer närmast från positionen som chef för digitala medier på Natur & Kultur. Tidigare VD:n och grundaren Stellan Wigh övergår till att vara heltidsanställd affärsutvecklare.

Linda är utbildad gymnasielärare och systemutvecklare. Senast kommer Linda från positionen som chef för digitala medier på Natur & Kultur och dessförinnan från EF Education first, där hon har varit chef för utvecklingen av EdTech – digitala läromedel och IT- plattformar för lärande framförallt i Asien under nio år.

– Med Lindas erfarenhet av utveckling av digitala läromedel och entreprenörsskap ökar vi takten ytterligare i Digilär. Hon är en ledande visionär inom Edtech med sin erfarenhet från Asien som nu även fått bra koll på den svenska branschen och skapat effektiva nätverk här, säger ordföranden Håkan Sjunnesson.

Genom sin karriär har Linda Ahrgren byggt upp och utvecklat flera verksamheter inom EdTech. I Digilär ser hon ett spännande entreprenörsföretag. Ett företag som är marknadsledande och går i bräschen för att fylla skolans digitalisering med smarta läromedel:

– Precis som EF präglas Digilär av entreprenörsskap. Digilär har imponerande heldigitala läromedel med tydliga mervärden, inte minst ur tillgänglighetsperspektiv och vid individualisering. Här kommer jag att trivas och göra skillnad inte bara för Digilär som företag utan framförallt för alla elever och lärare som använder Digilärs läromedel, säger Linda Ahrgren.

Digilär har sedan 2011 utvecklat smarta digitala läromedel som helt ersätter den trycka läroboken. Med ett inbjudande och uppdaterat innehåll med flera smarta funktioner blir lärandet roligare och lättare för tiotusentals elever i Sverige. Digilärs koncept har prisats flera gånger, inte minst av Post- och Telestyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Idag använder fler än 80 000 elever digitala läromedel från Digilär.

Pressmeddelandet på MyNewsDesk